GRC’s 2016-2017 2nd SLOT

HON JALAR COLLAN KOVA
GRC SEC. BIT
HON TUSASIIBWE EMILY
GRC MUAGO CAMPUS
HON ASIIMWE HAROLD
GRC BPSM
HON. TUBIIKIRWE DRAKE
GRC SEC KAKYEKA
HON. TUSASIRWE CHARITY
GRC SEC. LADIES FLAT
HON. NDYAHEBWA BORIS
GRC SEC GENTS FLAT
HON. NDYASINGURA RONALD
GRC SEC. GENTS FLAT
HON. NAHURIRA VIOLAH
GRC MEDICINE
HON TUKAMUSIMA CRESCENT
GRC BSAF
HON. KAGANZI CHRISTON
GRC BSAL
HON. BYAMUKAMA AMBROSE
GRC NURSING
HON. NUWARINDA OSBERT
GRC SEC. KASHANYARAZI
HON NYESIGA AMOS
GRC SEC GENTS FLAT
HON. AYOO BRENDA
GRC SEC. LADIES FLAT
HON. KOMUJUNI ADRINE
GRC SEC. BPSM
HON TUMUSIIME JULIUS
GRC POST GRADUATES
HON. TIBENDA PRISCA
GRC SEC NURSING
HON. TWINAMATSIKO HILLARY
GRC KISWAHILI
HON MUTEBI ABDUL MALIK
GRC BBA
HON MUGUME EMMANUEL
GRC BBA
HON. ASINGURA CHRISPUS
GRC SEC BSAL
HON. NALUHWERA EMILY
GRC SEC. KISWAHILI
HON ELUK BRIAN
GRC SEC. DLT
HON KAMUGISHA DEUS
GRC BGWH